Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
Գրականության քրեստոմատիա 7
Քրեստոմատիան կազմված է ՀՀ հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ուսուց..
4,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,1$
Գրականության քրեստոմատիա 8
Քրեստոմատիան կազմված է ՀՀ հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ուսուց..
4,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,1$
Գրականության քրեստոմատիա 9
Քրեստոմատիան կազմված է ՀՀ հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրին համապատասխան և նախատեսված է ուսուց..
4,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,1$
Ես իմ անուշ Հայաստանի...
Ժողովածուն եզրափակում է «Ճանաչի'ր երկիրը քո» մատենաշարը: Բաղկացած է՝ ա. Հայ, հայերեն, Հայաստան, բ...
3,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,3$
Ընթերցանության գիրք: Հեքիաթներ,առակներ
Ընթերցարանը բաղկացած է երեք բաժնից՝ «Հեքիաթ», «Առակ», «Գրողների մասին»: Ծաղկաքաղ է արված հայկական ժո..
4,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,6$
Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր  4-րդ դասարան
Ձեռնարկում զետեղված են ինքնուրույն ընթերցանության ծրագրով նախատեսված նյութեր հանրակրթական դպրոցի 4-ր..
4,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,1$
Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր 2-րդ դասարան
Կարդալով հեքիաթներն ու առակները, պատմություններն ու բանաստեղծությունները, առած-ասացվածքները` երեխանե..
Հիմնված 3 կարծիքների վրա.
4,0$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,0$
Ինքնուրույն ընթերցանության նյութեր 3-րդ դասարան
Նյութերը ներկայացված են թեմատիկ բաժանումներով՝ «Մեր հայրենիքը», «Մարդու գործերն ու արարքները», «Յոթ ..
Հիմնված 1 կարծիքների վրա.
4,0$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,0$
Ծաղկաքաղ հայկական հուշարձանների (հայերեն)
Ծաղկաքաղում հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձաններն ընդգրկվել են ըստ հայոց պատմության փուլերի: Յո..
3,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,5$
Կենդանական աշխարհի գաղտնիքները
«Կենդանական աշխարհի գաղտնիքները» ձեռնարկը գիտահանրամատչելի նյութերի և գեղարվեստական ստեղծագործությու..
10,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 10,8$
Հայ բանաստեղծությունը՝ դպրոցական բեմից, Մաս 1
Գրքում զետեղված գրական-երաժշտական սցենարների բուն նպատակը մատաղ սերնդի համալիր դաստիարակությանը նպաս..
3,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,3$
Հայ բանաստեղծությունը՝ դպրոցական բեմից, Մաս 2
Գրքում զետեղված գրական-երաժշտական սցենարների բուն նպատակը մատաղ սերնդի համալիր դաստիարակությանը նպաս..
3,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,3$