Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
 Ուսուցչի աշխատանքային օրագիր
Աշխատանքային այս օրագիրը կդառնա ուսուցչի մանկավարժական գործունեության անբաժանելի ուղեկիցն ու կօգնի ա..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Այբբենարան, Ուսուցչի ձեռնարկ
Հեղինակներն առաջարկում են գրաճանաչությունը երեք փուլով անցնելու արդեն ընդունված, գիտականորեն ապացուց..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Խոսքի ուսուցումը միջին դպրոցում: Ուսուցչի գրադարան
Չմերժելով հայոց լեզվի ավանդական ուսուցման մի քանի սկզբունքների՝ հեղինակը փորձել է նորովի մոտենալ կեն..
4,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,1$
Հայոց լեզու 10, Ուսուցչի ձեռնարկ
Ուսումնական ողջ գործընթացի մեջ կարևորվում է հայոց լեզվի դերը, քանի որ մտածողության հիմնական միջոցն է..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Հանրահաշիվ 10-12 մեթոդական ձեռնարկ
Ձեռնարկը ծանոթացնում է 10-12-րդ դասարաններում առարկայի ուսուցման նպատականերին, ուսուցման հիմնական սկ..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն / Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
Ձեռնարկի նպատակն է ներկայացնել տնտեսագիտության հիմունքները՝ հանրամատչելի մեկնաբանություններով: Նախատ..
4,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,6$
Մայրենի 1, Ուսուցչի ձեռնարկ
Ընթերցանությունը մայրենի լեզվի տարրական դասընթացի հիմնական բաժիններից է: Ընթերցանության դասն առաջին ..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 2, Ուսուցչի ձեռնարկ
Կրտսեր դպրոցի մայրենի լեզվի դասագրքերի նպատակը  կրթադաստիարակչական տարբեր խնդիրներ լուծելն է, ո..
Հիմնված 2 կարծիքների վրա.
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 2-4, Ուսուցչի ձեռնարկ
2-րդ դասարանի դասագրքի մեթոդական մշակումը տրված է առանձին,իսկ 3-րդ և 4-րդ դաս. դասագրքերինը` մի..
Հիմնված 1 կարծիքների վրա.
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 3, Ուսուցչի ձեռնարկ
Առաջարկվող սույն ուղեցույցը մեծապես կօգնի ուսուցչին՝ դառնալով նրա առաջին օգնականը ամենօրյա ստեղծագոր..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 4, Ուսուցչի ձեռնարկ
2009-10 ուս. տարվանից ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում գործածության մեջ դրված մայրենիի 4-րդ դասարանի նոր ..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 5-6, Ուսուցչի ձեռնարկ
5-6-րդ դասարաններում մայրենիի ուսուցումը տարրական դասարանների միասնացած դասընթացի բնականոն շարունակո..
Հիմնված 1 կարծիքների վրա.
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$