Կրթական
Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
Հայոց լեզու 7
Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի հայոց լեզվի դասագիրք: Ձևաբանություն. Խոսքի մասեր:   ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ 10-12 մեթոդական ձեռնարկ
Ձեռնարկը ծանոթացնում է 10-12-րդ դասարաններում առարկայի ուսուցման նպատականերին, ուսուցման հիմնական սկ..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 11
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 11» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հեքիաթների  քո աշխարհը. Ինքնուրույն ընթերցանության համար
Հեքիաթների հավաքածուն նախատեսված է կրտսեր դպրոցի աշակերտների համար: Ընտրված ստեղծագործությունների մե..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Մայրենի 1
Պատկերազարդ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանի համար: Մեթոդական սկզբունքներով և բովանդակու..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Մայրենի 1(արևմտահայերեն)
Պատկերազարդ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանի համար: Մեթոդական սկզբունքներով և բովանդակու..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Մայրենի 1, Ուսուցչի ձեռնարկ
Ընթերցանությունը մայրենի լեզվի տարրական դասընթացի հիմնական բաժիններից է: Ընթերցանության դասն առաջին ..
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$
Մայրենի 1: Իմ օգնականը
Գիրք-տետրը նախատեսված է «Մայրենի 1» դասագրքին զուգահեռ գործածելու համար: Պարունակում է լրացուցիչ ընթ..
0,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 0,8$
Մայրենի 2
Պատկերազարդ դասագիրք հանրակրթական դպրոցի երկրորդ դասարանի համար: Մեթոդական սկզբունքներով և բովանդակո..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Մայրենի 2, Ուսուցչի ձեռնարկ
Կրտսեր դպրոցի մայրենի լեզվի դասագրքերի նպատակը  կրթադաստիարակչական տարբեր խնդիրներ լուծելն է, ո..
Հիմնված 2 կարծիքների վրա.
2,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,7$