Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
Հայոց լեզու 10
Հայերենը հնդեվրոպական լեզվաընտանիքի ինքնուրույն ճյուղ է: Հայոց լեզուն հայ ժողովրդի լեզուն է: Այն հան..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 10» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 11
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 11» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12
«Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 12» դասագիրքը նախատեսված է ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի համ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն / Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
Ձեռնարկի նպատակն է ներկայացնել տնտեսագիտության հիմունքները՝ հանրամատչելի մեկնաբանություններով: Նախատ..
4,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,6$
Միջառարկայական կապերը ֆիզիկայի խնդիրներում
Ձեռնարկը ներառում է միջառարկայական կապերին վերաբերող 214 հարց և խնդիր՝ իրենց լուծումներով: Այն նախատ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Ֆիզիկա - 10 (ընդհանուր և բնագիտամաթեմ.հոսք)
Ավագ դպրոցի տասներորդ դասարանի դասագիրք` նախատեսված ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: ..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Ֆիզիկա - 10 (հումանիտար հոսք)
Ավագ դպրոցի տասներորդ դասարանի դասագիրք` նախատեսված հումանիտար հոսքերի համար: Երաշխավորել է ՀՀ Կրթու..
4,9$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,9$
Ֆիզիկա - 11 (ընդհանուր և բնագիտամաթեմ.հոսք)
Ավագ դպրոցի տասնմեկերորդ դասարանի դասագիրք` նախատեսված ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համա..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$
Ֆիզիկա - 11 (հումանիտար հոսք)
Ավագ դպրոցի տասնմեկերորդ դասարանի դասագիրք` նախատեսված հումանիտար հոսքերի համար: Երաշխավորել է ՀՀ Կր..
4,9$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,9$
Ֆիզիկա - 12 (ընդհանուր և բնագիտամաթեմ.հոսք)
Ավագ դպրոցի տասներկուերորդ դասարանի դասագիրք` նախատեսված ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի հա..
5,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 5,5$