Մասնագիտական
Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
100 բիզնես գաղտնիքներ
Հեղինակի կողմից Մեր միջավայրը փոփոխության կարիք ունի, ինքս էլ գիտեմ, որ ձեզանից շատ-շատերն ունեն գա..
18,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 18,7$
Ակունքներից մինչև ժամանակակից զարգացումներ
Գիրքը նվիրված է ժամանակակից հեռուստատեսության զարգացման միտումներին և հիմնախնդիրներին: Հեղինակի դատո..
12,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 12,1$
Ժամանակակից հեռուստատեսություն: Բովանդակության և ձևի որոնումներ
Գրքում ներկայացվում են ժամանակակից հեռուստատեսության զարգացման հիմնական միտումները, առանձնահատկությո..
12,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 12,1$
Խոսենք հայերեն / Ինքնուսույց
Ա. Մարտիրոսյանի «Խոսենք հայերեն» ինքնուսույցը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար, ում հետ..
11,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 11,6$
Հայագիտություն և մետահայագիտություն
Գրքում ամփոփված են գիտնականի՝ հայագիտության և մետահայագիտության վերաբերյալ վերջին տասնամյակներում կա..
7,2$ Առանց ԱԱՀ-ի: 7,2$
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, քաղաքներն ու գյուղերը
Գիրքը համահավաք ժողովածու է, որում միաժամանակ ընդգրկված են ՀՀ բոլոր մարզերի ու համայնքների վարչական ..
41,0$ Առանց ԱԱՀ-ի: 41,0$
Հայերենի մակբայները
Աշխատությունը նվիրված է հայերենի մակբայների պատմական ուսումնասիրությանը: Քննարկվում են հայ քերականակ..
6,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 6,8$
Հայոց լեզու. գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
Գործնական աշխատանքների այս ձեռնակն ստեղծվել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսա..
4,2$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,2$
Հեռուստատեսային տերմինների և հասկացությունների տեղեկատու բառարան
Տեղեկատու բառարանը հանրամատչելի շարադրանքով ընթերցողին է ներկայացնում շուրջ 600 հեռուստատեսային տերմ..
4,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,8$
Հեռուստատեսություն: Հայացք ներսից և դրսից
Գրքում հեղինակն անդրադառնում է ժամանակակից հեռուստատեսության զարգացման միտումներին՝ այդ մասին ոչ միա..
12,1$ Առանց ԱԱՀ-ի: 12,1$
Ղարաբաղի կենդանիների Կարմիր գիրք
«Ղարաբաղի կենդանիների Կարմիր գրքում» գրանցվող կենդանիների ընտրման ժամանակ հեղինակները հիմք են ընդուն..
11,7$ Առանց ԱԱՀ-ի: 11,7$
Ղարադաղի հայերը II Բանահյուսություն
Հավաքածուն ընդգրկում է Ղարադաղի հայերի ժողովրդական բանահյուսության տարբեր ժանրերի մի շարք ստեղծագործ..
8,4$ Առանց ԱԱՀ-ի: 8,4$