Բառարաններ
Ցուցադրել: Ցուցակ / Ցանց/Վանդակ
Տեսակավորել ըստ:
Ցույց տալ էջին:
Բառերի ընտրությունը: Հոմանիշների բառարան
Բառարանի մեջ ընդգրկված հոմանիշները գործուն (ակտիվ) բառապաշարի մաս են կազմում: Հատորը, ի տարբերությու..
10,0$ Առանց ԱԱՀ-ի: 10,0$
Թատերական և կինեմատոգրաֆիական տերմինների համառոտ բառարան
Բառարանն ընդգրկում է թատերական և կինեմատոգրաֆիական, նաև զուգահեռ առնչվող ոլորտների առավել կիրառվող տ..
3,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,6$
Լատիներեն թևավոր խոսքերի բառարան
Բառարանը հասցեագրված է թարգմանիչների, իրավաբանների, պատմաբանների, բանասերների և բոլոր նրանց, ովքեր հ..
2,2$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,2$
Հայերեն դարձվածքների բացատրական բառարան
Save off
Հրատարակվել է Պետրոս Ս.Բեդիրյանի «Հայերեն դարձվածքների բացատրական բառարանը»: Այն հեղինակի ընդարձակ բ..
Հիմնված 1 կարծիքների վրա.
13,7$ 12,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 12,3$
Հայերեն շրջասությունների բառարան
Բառարանը կազմվել է 1962-2006 թթ. կուտակած նյութերի հիման վրա: Հայ իրականության մեջ սա նման բառարան կ..
4,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,5$
Հայերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն-իսպաներեն համառոտ բառարան
Բառարանն առաջին հերթին նախատեսված է արտասահման մեկնողների համար, սակայն կհետաքրքրի նաև օտար լեզուներ..
3,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,3$
Հատուկ անունների բառարան-տեղեկատու
Հատուկ անունների բառարան-տեղեկատուն (ուղղագրական, թեմատիկ-բացատրական) հասցեագրված է կրտսեր տարիքի դպ..
3,5$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,5$
Հեռուստատեսային տերմինների և հասկացությունների տեղեկատու բառարան
Տեղեկատու բառարանը հանրամատչելի շարադրանքով ընթերցողին է ներկայացնում շուրջ 600 հեռուստատեսային տերմ..
4,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 4,8$
Ճարտարապետական պատկերազարդ բառարան
Բառարանն ընդգրկում է ճարտարապետական տերմիններ, հասկացություններ, պատմական և ժամանակակից ճարտարապետակ..
9,6$ Առանց ԱԱՀ-ի: 9,6$
Ուղղագրական բառգրքույկ
«Ուղղագրական բառգրքույկը» նպատակ ունի ձևավորելու տարրական դասարանների աշակերտների ուղղագրական կարողո..
2,3$ Առանց ԱԱՀ-ի: 2,3$
Ռուս-հայերեն գրականագիտական համառոտ բառարան
Բառարանը պարունակում է գրականագիտության առավել կարևոր և հաճախակի հանդիպող ավելի քան 380 տերմինների բ..
3,2$ Առանց ԱԱՀ-ի: 3,2$
Սուրբգրային թևավոր խոսքերի բառարան
Բառարանն ընդգրկում է հայերեն գրավոր կամ բանավոր խոսքի մեջ հանդիպած ու հանդիպող 528 թևավոր խոսքեր, որ..
6,8$ Առանց ԱԱՀ-ի: 6,8$