Էլեկտրոնային գրքեր

Ստանդարտ էլեկտրոնային գրքեր

Ստանդարտ էլեկտրոնային գրքեր - նախագծված են պարզ գրքերի համար, որոնք չունեն պատկերներ, մեջբերումներ, աղյուսակներ և այլ հատուկ խմբագրական աշխատանքներ պահանջող տարրեր:

  • Տիտղոսաթերթի, գրքի կազմի, բովադակության ցանկի, ենթագլուխների էջերի ստեղծում:
  • Մեկ պատկերի տեղադրում (օրինակ՝ հեղինակի նկարը)՝ յուրաքանչյուր հավելյալ պատկերի համար` 2 պ.մ:
  • Արդյունքում կհանձնվեն Ձեր էլեկտրոնային գրքի .mobi և .ePub ֆայլերը:

 

Կոմպլեքս էլեկտրոնային գրքեր

Կոմպլեքս էլեկտրոնային գրքեր – նախագծված են էլ. գրքերի համար, որոնք պարունակում են պատկերներ, ենթագլուխների էջեր, մեջբերումներ, ցանկեր կամ այլ հատուկ տարրեր:

  • ենթագլուխների էջեր
  • մեջբերումներ
  • ծանոթագրություններ
  • Մինչև 30 պատկերների, ցանկերի, աղյուսակների, գրաֆիկների կամ այլ տարրերի տեղադրում: Յուրաքանչյուր հավելյալ տարրի համար՝ 2 պ.մ:
  • Արդյունքում կհանձնվեն Ձեր էլեկտրոնային գրքի .mobi և .ePub ֆայլերը:

 

Հատուկ էլեկտրոնային գրքեր

Հատուկ էլեկտրոնային գրքեր՝ նախագծված պատկերազարդ գրքերի համար, որոնց դեպքում պետք է պահպանվի իրենց յուրօրինակ ձևավորումը: Սա էլ. գրքի հատուկ տեսակ է՝ նախատեսված Apple iPad's iBookstore-ի համար: Այն իր մեջ կարող է ընդգրկել Ձեր գրքի ցանկացած յուրահատկություն:
  • Մինչև 50 պատկերազարդ էջեր:
  • Յուրաքանչյուր հավելյալ էջի համար՝ 5 պ.մ: