Առաքում

  • Առաքման ժամկետները կախված են առաքման ընտրված միջոցից եւ նշված են www.editprint.am կայքում:
  • Ապրանքի առաքումը իրականացվում է գնորդի կողմից Ինտերնետ-խանութում գրանցած պատվերում նշված հասցեով կամ հեռախոսով: Գնորդի տված ոչ հավաստի տեղեկությունների համար օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում:
  • Պատվերի առաքումը իրականացվում է գործող սակագների համաձայն՝ հաշվի առնելով առաքման պայմանները: Առաքման պայմաններըն ու գները գնորդը ճշտում է ինտերնետային կայքում կամ օպերատորից:
  • Ապրանքի կորստի, կամ պատահական վնասման ռիսկի պատասխանատվությունը անցնում է գնորդին՝ նրա կողմից պատվերը ստանալուց, եւ ստացման մասին փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո:
  • Եթե պատվերը վճարված է գնորդի կողմից կանխավ (կանխավճարով), բայց պատվերը չի կարող առաքվել առաքման ծառայության կողմից, ապա վաճառողը փոխհատուցում է գնորդին նրա վճարած գումարը՝ պատվերի եւ առաքման համար, առաքման ծառայությունից պատվերի կորստի  հաստատումը ստանալուց հետո եւ գնորդի հետ գումարի վերադարձման միջոցները համաձայնեցնելուց հետո:
  • Յուրաքանչյուր ապրանքի առաքման արժեքը որոշվում է առանձին՝ ըստ նրա քաշի, առաքման շրջանի, ընտրված առաքման տարբերակի եւ այլ գործոնների, որոնք ազդում են արժեքի վրա: Պատվերի ողջ արժեքը գնորդին տրամադրվում է ինտերնետային կայքում պատվերը ձեւակերպելիս: Եթե պատվերը հեռախոսով է ձեւակերպվում, գինը հայտնում է օպերատորը:
  • Վաճառողի մեղքով առաքման ոչ պատշաճ իրականացման դեպքում, վեջինս կրկնակի առաքումը կատարում է անվճար ՝ գնորդի հետ պայմանավորվածության համաձայն:
  • Առաքման ժամանակ պատվերը հանձնվում է գնորդին կամ այն անձին, ով նշված է որպես պատվերի ստացող: Գնորդի  կամ պատվերը ստացող անձի՝ առաքման վայրում բացակայության դեպքում, պատվերը հանձնվում է պատվերի վճարման փաստաթուղթ ներկայացնող անձին:
  • Մեքենայություններից խուսափելու համար, ինչպես նաեւ իր վրա վերցված պարտավորություների իրականացման համար, պատվերի առաքումն իրականացնող անձը իրավասու է պահանջել ստացողի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ինչպես նաև ստացողին տրամադրել պատվերի ստացական: Վաճառողը երաշխավորում է պահպանել գնորդի անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը:
  • Պատվերի փոխանցման ժամանակ գնորդը պետք է ստուգի պատվերի արտաքին տեսքը եւ փաթեթավորումը, ապրանքի ամբողջականությունը եվ համապատասխանությունը պատվերին: