Գաղտնիություն

  • Ինտերնետ-խանութում գրանցվելիս եւ պատվերը ձեւակերպելիս գնորդը լրացնում է ձեւեր՝ տրամադրելով անձնական տեղեկություններ իր ազգանվան, անվան, հայրանվան, կոնտակտային տվյալների, առաքման հասցեի վերաբերյալ: Վաճառողը օգտագործում է այդ տեղեկությունները գնորդի հանդեպ իր պարտականությունների կատարման, նրա հետ կապ պաշտպանելու համար, ինչպես նաև կայքի աշխատանքի վերլուծման եւ գնահատման համար,:
  • Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում պատվերի գրանցման ժամանակ գնորդի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության ճշգրտության եւ հավաստիության համար:
  • Եթե գնորդը գրանցվում է Ինտերնետ - խանութում, ապա նա կրում է իր իդենտիֆիկացիոն տվյալների՝  (լոգին, ծածկագիր) երրորդ անձանց չհայտնելու պատասխանատվությունը: Այն դեպքում, երբ առաջանում է գնորդի անձնական ինֆորմացիայի՝ երրորդ անձանց հասանելի լինելու հավանականություն, գնորդը պարտավոր  է դրա մասին անհապաղ հայտնել Ինտերնետ-խանութի ադմինիստրացիային:
  • Վաճառողը իրավասու է գնորդին ուղարկել գովազդատեղեկատվական բնույթի հաղորդագրություններ: Եթե գնորդը չի ցանկանում ստանալ հաղորդագրություններ վաճառողից, ապա պետք է փոփոխի համապատասխան կարգավորումները՝ հանելով իր էլեկտրոնային հասցեն Ինտերնետ-խանութի հաղորդագրությունների ցրման ցանկից:
  • Վաճառողը պարտավորվում է չհրապարակել գնորդից ստացված տեղեկատվությունը՝ բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նախատեսված են ՀՀ օրենքներով: Բացի այդ, անհրաժեշտության դեպքում, այդ տեղեկությունները կարող են տրամադրվել գործակալների եւ երրորդ անձանց, ովքեր ներգրավված են պայմանագրի մեջ՝ գնորդի հանդեպ վաճառողի պարտավորություները կատարելու նպատակով՝ մասնավորապես գնորդին պատվերը  առաքելու:
  • Վաճառողը ստանում է տեղեկություններ Ինտերնետ-խանութի այցելուի ip-հասցեի մասին: Այս տեղեկատվությունը չի օգտագործվում գնորդի անձը պարզելու համար:
  • Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում ինտերնետ-խանութում գնորդի կողմից հանրությանը մատչելի տեղեկություններ տալու համար: