Թվային տպագրություն


 
Թվային տպագրության գնացուցակ
էջաքանակ գունավոր սև սպիտակ
միակողմանի (4+0) երկկողմանի (4+4) միակողմանի (1+0) երկկողմանի (1+1)
a4 a3 a4 a3 a4 a3 a4 a3
1-10 300 600 550 1100 100 200 190 380
11-20 250 500 450 900 80 160 150 300
21-50 200 400 380 760 70 140 130 260
51-100 140 280 260 520 60 120 110 220
101-200 110 220 200 400 50 100 90 180
201-300 100 200 190 380 40 80 75 150
301-500 80 160 150 300 30 60 55 110
Գները ներառում են 80գ/մ2 թղթի արժեքը, հետտպագրական աշխատանքների համար` 10-20% հավելավճար:
 
A4 թղթի գնացուցակ A3 թղթի գնացուցակ
գ/մ2 գին գ/մ2 գին
115 10 115 20
130 20 130 40
150 25 150 50
170 30 170 60
200 40 200 80
250 50 250 100
300 75 300 150
 
A4 ինքնակպչուն թուղթ A3 ինքնակպչուն թուղթ
100 200
 
Բուկլետ Ֆլայեր Այցեքարտ
    4+0 4+4
քանակ արժեք քանակ արժեք քանակ արժեք քանակ արժեք
10 6500 12 2400 60 2500 60 3500
50 23000 60 11000 120 5000 120 7000
100 35000 120 20000 300 10000 300 12000
200 50000 300 35000 600 20000 600 24000
500 95000 600 50000 1200 30000 1200 40000
չափսը` 300x210մմ,
թուղթը` 150գ/մ2 կավճ.
2 ծալքով, եռափեղկ
չափսը` 210x100մմ
թուղթը` 115գ/մ2 կավճ.
չափսը` 50x88մմ
թուղթը` 300գ/մ2 կավճ.