Վճարում

  • Ապրանքի գինը նշված է Ինտերնետ-խանութում եւ կարող է փոփոխվել վաճառողի կողմից՝  միակողմանի կարգով: Եթե պատվերի համար ստացված է եղել կանխավճար, ապրանքը իրացվում է այն գնով, որը նշված է վճարման կտրոնում:
  • Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի գնի սխալ նշված լինելու դեպքում,  վաճառողը, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայտնում է այդ մասին գնորդին՝  պատվերը հաստատելու,  կամ դրանից հրաժարվելու համար: Եթե պատվերը արդեն վճարված է գնորդի կողմից, վաճառողը տրամադրում է հաշիվ վճարումը մինչեւ վերջ կատարելու համար, կամ վերադարձնում է գնորդին պատվերի համար վճարված գումարը՝ համաձայնեցնելով գումարի հետ վերադարձման միջոցը:
  • Ապրանքի վճարման միջոցները նշված են  www.editprint.am  ինտերնետային կայքում:
  • Ապրանքի ամեն դիրքի համար գինը նշված է ամերիկյան դոլարով՝ www.editprint.am ինտերնետային կայքում:
  • Գնորդի կողմից,  www.editprint.am  ինտերնետային կայքում ինքնուրույն ձեւակերպած,  կամ օպերատորին փոխանցված պատվերի վճարումը նշանակում է, որ գնորդը համաձայն է սույն պայմանագրի պայմանների հետ: Պատվերի վճարման օրը համարվում է գնորդի եւ վաճառողի միջեւ պայմանագրի ժամկետ: